Met de juiste indicatie op het juiste bed

Om goede nazorgvragen vandaag en in de toekomst te kunnen ondersteunen, wordt het steeds belangrijker om samen te werken. Sallandse zorgaanbieders hebben met het Regionaal Transferpunt Salland hiervoor een basisstructuur gelegd.

Regionaal Transferpunt Salland

Het regionale netwerk coördineert patiëntentransfers en biedt ondersteuning aan huisartsen, huisartsenpost en de Spoedeisende Hulp.

Hoe werkt het precies? Als een huisarts advies wenst over een patiënt of overplaatsing naar een VVT-instelling nodig acht, kan er telefonisch contact worden opgenomen met het Regionaal Transferpunt Salland. Dit platform wordt inmiddels zeven dagen per week bemenst door transferverpleegkundigen. Zij inventariseren de zorgbehoefte samen met de huisarts en adviseren over eventuele vervolgzorg. Soms is extra thuis- of mantelzorg de beste optie. De transferverpleegkundigen regelen samen met de netwerkpartners alle organisatorische en administratieve taken. Daar heeft de huisarts geen omkijken naar.

Met het Regionaal Transferpunt Salland worden patiënten direct op het juiste bed geplaatst en krijgen zij de zorg die zij nodig hebben. De netwerkpartner krijgt een passende en volledige indicatie en kan direct starten met het leveren van zorg. Het transferpunt ontzorgt. Dit scheelt specialisten ouderengeneeskunde, huisartsen en netwerkpartijen die zorg coördineren veel tijd. Waren zij voorheen drie tot vijf uur per patiënt bezig om een transfer te organiseren, dankzij het Regionaal Transferpunt Salland is dat nu tweemaal tien minuten.

Regio Salland

Het werkgebied van het Regionaal Transferpunt Salland telt 220.000 inwoners. Naast de ruim 15 VVT-instellingen wordt er direct samengewerkt met gemeenten, huisartsen, verslavingszorg, GGZ, VGZ en zorgverzekeraars.

De huisartsen in deze regio werken samen in één zorggroep, onder de naam HCDO. Hierbij zijn 80 praktijken en 140 huisartsen aangesloten, die samen 180.000 inwoners bedienen.

"Minder werkdruk, meer doelmatigheid."