Regisseur in de regio

Het Regionaal Transferpunt Salland ondersteunt en adviseert in de complexe zoektocht naar een plek voor patiënten die (tijdelijk) niet thuis kunnen verblijven en zorg elders nodig hebben. Het doel is om iedereen in Salland de gewenste ondersteuning en de juiste zorg te kunnen bieden. Op het juiste moment, op de juiste plek en van de juiste professional. Het Regionaal Transferpunt Salland biedt ondersteuning aan huisartsen, huisartsenpost en de Spoedeisende Hulp.

Samenwerkend netwerk

Steeds vaker kan zorg buiten een ziekenhuis geboden worden. Daarnaast wil de overheid dat mensen langer thuis blijven wonen en zullen er meer chronische patiënten komen die een regisseur nodig hebben. Niet alleen een ziekenhuis krijgt hierdoor zorgvragen, ook huisartsen, VVT-instellingen en GGZ-aanbieders. Het Regionaal Transferpunt Salland voert hierin de regie.

Het transferpunt ondersteunt professionals bij het vinden van een antwoord op zorg- en/ of ondersteuningsvragen van inwoners in Salland. Ze doet dat door samen met de professionals te zoeken naar de juiste (toegang tot) hulp. Zorgaanbieders dragen hiermee gezamenlijk de verantwoordelijkheid om patiënten op de juiste plek passende zorg te bieden in regio. Het zorgt ervoor dat patiënten niet meer onnodig opgenomen hoeven te worden of naderhand verhuisd worden door de regio.

Direct inzicht

Het Regionaal Transferpunt Salland zorgt ervoor dat zorgaanbieders veilig en verantwoord patiëntgegevens digitaal kunnen overdragen. Het helpt huisartsen om patiënten vanuit hun thuissituatie in het juiste bed te plaatsen. En het geeft regionale zorgpartijen een totaaloverzicht van vraag en aanbod van bedden. Dit zorgt voor meer grip op de regionale opnamecapaciteit.

Door opschaling van transferverpleegkundigen worden zorgprofessionals efficiënter ingezet, passend bij hun rol en verantwoordelijkheden. Waar een huisarts voorheen twee tot vijf uur bezig was met één patiënttransfer, is de tijdsinvestering met de ondersteuning vanuit het Regionaal Transferpunt Salland, nu gemiddeld tien minuten.

Respijtzorg

Ook respijtzorg kan in de avonden en weekenden via het Transferpunt worden geregeld. Bovendien biedt het systeem mogelijkheden om patiënten die nog geen definitieve indicatie hebben, toch op de juiste plek te kunnen plaatsen. Het zorgt ervoor dat patiënten niet meer onnodig opgenomen hoeven te worden of naderhand verhuisd worden door de regio.

"Meer grip op de regionale opnamecapaciteit. Het is in één oogopslag te zien waar bedden beschikbaar zijn."

Veelgestelde vragen

Mijn patiënt kan niet meer thuis blijven. Hoe regel ik dit?

Het Regionaal Transferpunt is dagelijks bereikbaar op het nummer 0570-535353 van 08:30 – 22:00 uur en in de weekenden van 12:00 – 22:00 uur. Wij helpen u in het zoeken naar de juiste plek voor uw patiënt.

Ik heb een patiënt waarvan ik niet weet welke indicatie het best passend is.

Het Regionaal Transferpunt begeleidt iedere patiënt en ondersteunt u als arts bij het stellen van een juiste indicatie. Wij indiceren en begeleiden alle vormen van verblijf zoals

 • Wlz (Wet langdurige zorg)
 • ELV (Eerstelijns Verblijf)
 • GRZ (Revalidatie Zorg)
 • Respijt (Logeerverblijf)
 • Terminale Zorg (Palliatieve zorg)
 • Crisis

Wij gebruiken hiervoor het landelijk afwegingsinstrument voor de eerstelijns verblijf en indien nodig de GRZ triage. Wij nemen u mee in de vragen en zullen u adviseren op basis van de geldende richtlijnen, wetten en regels.

Wat kan ik van het Regionaal Transferpunt verwachten?

Het Regionaal Transferpunt ondersteunt u als hoofdbehandelaar bij het stellen van een indicatie aan de hand van het landelijk afwegingsinstrumenten. Met u onderzoeken wij welke zorg het best passend is voor de patiënt. Indien er een verplaatsing nodig is, kijken wij met u waar de patiënt geplaatst kan worden. Vervolgens nemen wij contact op met de opnemende instelling en de patiënt en mantelzorger om de overdracht goed en tijdig plaats te laten vinden. Zodra een plaatsing is gearrangeerd zullen wij dit terug koppelen. Indien er een overdracht van behandelaarschap plaatsvindt zullen wij doorgeven aan wie u de medische overdracht kan doen en wanneer.

Wat moet ik doen om een overdracht te regelen?

Als hoofdbehandelaar kunt u bellen met 0570 – 535353. Wij nemen met u een afwegingsinstrument door om de juiste indicatie te stellen. Op basis van de indicatie zullen wij u adviseren waar de patiënt het beste geplaatst kan worden en hoe wij u hierin kunnen ontzorgen.

Wij vragen van u het volgende:

 • Reden voor overplaatsing
 • U beslist als hoofdbehandelaar welke indicatie passend is bij de patiënt
 • U verzorgt de medische overdracht en medicatieoverdracht indien er sprake is van overdracht van behandelaarschap.

Ik weet wat er nodig is. Moet ik dan ook het Regionaal Transferpunt bellen?

Fijn dat u al helder zicht hebt op wat er nodig is! Het Regionaal Transferpunt is in Salland verantwoordelijk voor een veilige, volledige en verantwoorde overdracht. Dit houdt in:

 • De aanbieder is tijdig op de hoogte van de komst van de patiënt
 • De aanbieder beschikt over de zorgvraag en indicatie waardoor de zorg direct kan starten.
 • Voor de patiënt is het helder wat er gaat gebeuren en op wie zij terug kunnen vallen na de verplaatsing.

Wij registreren iedere transfer conform de IGZ normen. Zo blijven patiënten zichtbaar in de gehele keten van zorg. En heeft de regio zicht op de regionale capaciteit. Zodat iedereen op de juiste plek geplaatst kan worden.